ĐH Nhơn Sanh Cao Đài Minh Chơn đạo nhiệm kỳ 2001-2005
Hà Nội (Ttxvn 10/3/2001)
Trong hai ngày 8 và 9/3/2001, tại Tòa thánh Ngọc Sắc, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, phái Cao Đài Minh Chơn đạo đã tiến hành Đại hội đại biểu Nhơn sanh nhiệm kỳ 2001-2005.

358 đại biểu là chức sắc, chức việc và tín đồ được suy cử từ các Hội Nhơn sanh của 49 họ đạo và các cơ quan Trung ương của Hội thánh đã về dự Đại hội.

Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, tỉnh Cà Mau, huyện Thới Bình cùng các tỉnh có tín đồ Cao Đài Minh Chơn đạo, đặc biệt là các phái Cao Đài khác và các tôn giáo bạn đã tới dự.

Đại hội đã nhất trí thông qua Hiến chương, chương trình hành đạo 5 năm nhiệm kỳ 2001-2005 và suy cử Ban Thường trực Hội thánh gồm 9 vị do cụ Thái Đầu sư Trần Đức Tăng làm Trưởng ban.

Bản Hiến chương nêu rõ:" Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, để tiếp tục sự nghiệp của các vị tiền bối, Cao Đài Minh Chơn đạo càng phát huy truyền thống phụng Đạo, yêu nước; tiếp tục tu hành lập công, bồi đức; gắn bó với dân tộc, lập nhiều thành tích mới để thực hiện thành công tôn chỉ mục đích cứu khổ của Đức Chí Tôn... Hiến chương cũng khẳng định Hội thánh Cao Đài Minh Chơn đạo hành giáo và truyền giáo theo Hiến pháp và Luật pháp của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bài phát biểu với Đại hội nhiệt liệt biểu dương chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài Minh Chơn đạo đã phát huy truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước trước đây, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và mong rằng toàn phái sẽ tiếp tục tham gia vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo; thực hiện tốt phương châm" Nước vinh Đạo sáng"./.