Chuong trình nhà ở cho nhân dân vùng lũ

1

Hà Nội(Ttxvn 8/3/2001)
"chương trình mục tiêu và vấn đề phát triển nhà ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long" với tổng kinh phí khoảng 1.777 tỷ đồng sẽ được trình Chính phủ phê duyệt vào cuối tháng 3/2001.

Dự kiến, Nhà nước sẽ hỗ trợ 800 tỷ. Chương trình này do Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp thuộc Bộ Xây dựng tiến hành quy hoạch.

Chương trình sẽ được triển khai tại 12 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long từ năm 2001 đến năm 2005. Theo đó, mỗi xã thuộc 12 tỉnh này sẽ được xây dựng một tuyến hoặc một cụm dân cư, cơ cấu đầu tư cho mỗi xã từ 9 đến 10 ha gồm nhiều hạng mục như khu lãnh nạn, khu dân cư và đường giao thông...

Chương trình được thực hiện nhằm giải quyết các nhu cầu nhà ở của nhân, tập trung chủ yếu tại những vùng ngập lũ, vùng cửa sông ven biển, vùng sâu, vùng xa và vùng biên giới để đảm bảo an toàn trong mùa lũ./.