28.000 người dược cai nghiện & phục hồi chức năngHà Nội(Ttxvn 28/2/2001)
Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, năm 2000, đã có 28.126 đối tượng nghiện ma túy được cai nghiện và phục hồi chức năng, tăng 3,8% so với năm 1999.

Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội là những địa phương có số đối tượng được cai nghiện lớn nhất.

Năm 2000, cả nước có trên 101.000 người nghiện ma túy, giảm trên 3.000 người so với năm 1999; trong đó có khoảng 1.200 người là học sinh, sinh viện, giảm 46%.

Cả nước hiện có 53 trung tâm cai nghiện ma túy cấp tỉnh có khả năng cai nghiên từ 100 đến 200 người trở lên và hơn 700 cơ sở cai nghiện ma túy tại các quận, huyện, xã, phường. Các trung tâm cai nghiện này đã được nâng cấp, đa dạng hóa vè xã hội hóa các mô hình cai nghiện. Cán bộ làm công tác này cũng đã được đào tạo nâng cao nghiệp vụ./.