Quỹ hộ trợ phát triển đầu tưu cho nông thôn và miền núi

Năm 2001 Quỹ Hỗ Trợ Phát Triển Sẽ Huy Động 25.000 Tỉ ĐồngHà Nội (Ttxvn 13/2/2001)
Năm nay, Quỹ hỗ trợ phát triển sẽ huy động 25.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển, tập trung vào khu vực nông thôn và miền núi.

Năm 2000, Quỹ hỗ trợ phát triển đã cho vay vốn 1.200 dự án với số tiền 6.736 tỷ đồng. Khối lượng giải ngân bằng 181,4% so với năm trước, đạt mức cao nhất kể từ khi Quỹ bắt đầu hoạt động năm 1994.

Trong những năm qua, nguồn vốn của Quỹ đã đầu tưu phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho một số ngành như cơ khí, thủy sản, dệt may, đóng tàu.

Tại hội nghị tổng kết hoạt động của Quỹ trong năm 2000, Thủ tướng Phan Văn Khải nhấn mạnh, Quỹ hỗ trợ phát triển cần lựa chọn dự án đầu tư, hỗ trợ lãi suất và bảo lãnh cho các doanh nghiệp sản xuất những sản phẩm có lợi thế để tạo bước phát triển nhanh cho đất nước./.