Ngành Cao su Việt Nam


Hà Nội (Ttxvn 3/2/2001)
Năm 2001, Tổng công ty cao su Việt Nam phấn đấu đạt giá trị sản xuất và kinh doanh 2.582 tỷ đồng, trong đó giá trị sản lượng cao su 2.130 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2000.

Năm nay Tổng công ty sẽ đưa diện tích cao su kinh doanh lên 165.475 ha, trong đó có 7.338 ha cao su mới đưa vào khai thác với tổng sản lượng khai thác 230.000 tấn, chế biến 235.000 tấn> Tổng công ty cũng tiếp tục tìm thị trường tiêu thụ và xuất khẩu cao su, trong đó xuất khẩu trực tiếp và ủy thác 180.000 tấn cao su các loại với kim ngạch xuất khẩu khoảng 120 triệu Usd.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, Tổng công ty dự kiến đầu tư khoảng 598 tỷ đồng, chủ yếu cho trồng mới 4.069 ha và tái canh trên diện tích cao su già thanh lý, chăm sóc 47.646 ha cao su kiến thiết cơ bản. Ngoài ra, Tổng công ty còn đầu tư trên 60 tỷ đồng để xây dựng, phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ để dần dần tạo mô hình khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh./.