NFN trả lời về vấn đề lao động VN ỏ nước ngoài và Samoa


Nguòi Phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Phan Thuý Thanh đã trả lời câu hỏi của phóng viên AP, hỏi sau một báo cáo của Bộ Lao động Mỹ ngày 14/12/2000 điều tra về điều kiện lao động tại công ty Nam Triều Tiên Daewoosa tại Samoa, đây có phải là bài học cho Việt Nam trong việc gửi lao động ra nước ngoài và Việt Nam có kế hoạch gì để đưa 251 lao động đang kẹt ở Samoa?

Trả lời :

Cùng với việc gii quyết việc làm trong nước là chính, Chính phủ Việt Nam coi xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế - xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giai quyết việc làm, giúp người lao động thực hiện nguyện vọng chính đáng được đi làm việc ở nước ngoài để có thu nhập và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, qua đó cũng tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất
nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các
nước.

Từ năm 1991 đến nay, đã có khoang 13 vạn người lao động Việt Nam đi làm việc ở gần 40 thị trường lao động trên thế giới. Thực tế cho thấy người lao động Việt Nam ở nước ngoài làm việc tốt, gây được lòng tin và ấn tượng tốt về trình độ và phẩm chất của người lao động Việt Nam. Hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác nước ngoài đã đưa lại hiệu qu tốt đẹp, mang lại lợi ích cho c hai phía.

Đa số các doanh nghiệp đều thực hiện đúng chính sách và chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên cũng có doanh nghiệp Việt Nam và đối tác nước ngoài khi ký hợp đồng đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, nhất là ở thị trường mới đã không nắm vững thông tin về thị trường, đặc biệt là thông tin về luật pháp sở tại do đó dẫn đến tranh chấp đáng tiếc. Việc tổ chức tuyển chọn cũng cần phi tăng cường khâu kiểm tra trình độ và động c của người đi lao động để lựa chọn đúng người phù hợp với công việc. Điều này, thời gian qua, các doanh nghiệp đã nhận thấy và đang có những điều chỉnh trong quá trình hoạt động của mình.

Liên quan đến sự việc xảy ra tại Samoa, Chính phủ Việt Nam đang làm hết sức mình để vừa bảo vệ lợi ích chính đáng và bảo đảm an toàn cho người lao động Việt Nam ở Samoa, vừa tạo điều kiện thuận lợi để tất cả công nhân Việt Nam ở Samoa về nước, mau chóng ổn định cuộc sống.