NFN BNG Việt Nam về cuộc điều trần của UB Tu do tôn giáo Hoa Kỳ


Ngày 15-2, Nguoi Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thuý Thanh đã trả lời các câu hỏi của phóng viên Reuters và AFP xung quanh cuộc điều trần của ủy ban tự do tôn giáo Hoa Kỳ và ảnh hưởng của nó đối với Hiệp định thương mại song phuong Việt -Mỹ. Bà Phan Thúy Thanh nói:

"Việc Uỷ ban về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ tự cho mình quyền phán xét về tình hình tôn giáo của các nước là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước khác, trái với Hiến chưuong Liên Hợp quốc và không thể chấp nhận được.

Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định Luật pháp Việt Nam và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo tự do tín
ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân.

Việt Nam là một đất nước đa tôn giáo. Mọi tôn giáo ở Việt Nam đều được bình đẳng. Công dân Việt Nam dù theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo đều được bình đẳng trước pháp luật, được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ công dân.

Hiệp định Thưuong mại được ký kết là kết quả cố gắng và đáp ứng lợi ích của cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời là một bước tiến trong quan hệ hai nước.

Dưu luận chung sẽ suy nghĩ và đánh giá nhu ư thế nào nếu một Hiệp định như vậy lại bị ảnh hưởng và bị tác động bởi những luận điệu xuyên tạc và vu cáo của một số kẻ cố tình đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích chung của cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngay tại cuộc điều trần này cũng có những ý kiến khách quan và ủng hộ việc phê chuẩn Hiệp định thưuong mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ."