NFN BNG Việt Nam trả lời về B/c Nhân quyền của Hoa KỳNguời Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trả lời câu hỏi của các phóng viên AFP, Reuters và AP, đề nghị bình luận về báo cáo nhân quyền năm 2000 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong đó có đánh giá về tình hình nhân quyền tại Việt Nam?

Trả lời:

Việc Hoa Kỳ hàng năm tự cho phép mình đánh giá về tình hình nhân quyền của các nước khác trên thế giới là một hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, trái với Hiến
chưng Liên Hợp Quốc và rõ ràng là không thể chấp nhận
được.

Mặc dù trong bản báo cáo của mình lần này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phải có nhận xét khách quan hơn về tình hình Việt Nam, ghi nhận thực tế không thể phủ nhận được là đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao nhờ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc đảm bảo các quyền cơ bản của con người, tuy nhiên báo cáo này vẫn còn những nhận xét thiếu khách quan, ngược lại với những gì đang diễn ra ở đất
nước chúng tôi, gây bất bình trong nhân dân Việt Nam.