Hội thảo họp tác Anh - Việt trong thiết kế vệ tinh nhỏ của VN


Anh Sẵn Sàng Hợp Tác Với Việt Nam Trong Lĩnh Vực Thiết Kế, Chế Tạo Vệ Tinh Nhỏ


Hà Nội (Ttxvn 8/2/2001)

Trung tâm Vũ trụ Surrey sẵn sàng hợp tác với Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia trong việc thiết kế, chế tạo Vệ tinh nhỏ ở Việt Nam và đào tạo cho Việt Nam một đội ngũ chuyên gia đồng bộ về lĩnh vực này, Giáo sư Martin Sweeting, Giám đốc Trung tâm vũ trụ Surrey (Vương quốc Anh) đã nói tại hội thảo về Vệ tinh nhỏ, tổ chức ngày 8/2/2001, tại Hà Nội.

Hội thảo này nhằm đóng góp những ý kiến thiết thực về kinh tế kỹ thuật trong khuôn khổ hình thành ý tưởng dự án "thiết kế và chế tạo Vệ tinh nhỏ của Việt Nam giám sát tài nguyên, môi
trường và giảm nhẹ thiên tai" do Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia hợp tác với Trung tâm Vũ trụ Surrey (Vương quốc Anh) xây dựng./.