Đề án nghiên cúu xủ lý nuoc thải cho đô thịHà Nội (Ttxvn 9/2/2001)
Mới đây, các nhà khoa học trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã nghiên cứu lựa chọn được một số công nghệ phù hợp để xử lý nước thải cho các đô thị, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Công trình xử lý nước thải do trường Đại học Xây dựng Hà Nội đề xuất gồm 4 quá trình là xử lý sơ bộ, xử lý bậc 2, xử lý triệt để và tăng cường quá trình tự làm sạch.

ở giai đoạn xử lý sơ bộ, các loại nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất và nước thải bệnh viện sẽ được xử lý bằng phương pháp cơ học, hoá học, hoá lý hoặc vật lý để tách rác, cát, cặn lắng, khử các chất độc hại, khử trùng, diệt khuẩn gây bệnh. ở giai đoạn xử lý bậc 2, các loại nước này sau khi được xử lý sơ bộ sẽ được đưa vào xử lý bằng phương pháp sinh học để tách các chất hữu cơ. Tiếp đó, chúng được xử lý triệt để nhằm khử các chất dinh dưỡng(N-p) và khử trùng bằng phương pháp sinh học hoặc hoá lý. Cuối cùng
nước thải được xả ra nguồn, nhưng vẫn được tăng cường cho quá trình tự làm sạch bằng sinh học.

Qua quá trình nghiên cứu, các tác giả cũng đã đề xuất, giới thiệu hơn 10 công trình xử lý nước thải quy mô vừa và nhỏ nhưu bể tự hoại, bể lắng 2 vỏ, bể sinh học cao tải, kênh sinh học tuần hoàn, hồ sinh học, bãi lọc ngập nước... có công suất từ 50 đến 10.000 m3 nước/ngày, có hiệu quả xử lý tương đối cao.

Kết quả nghiên cứu này đã góp phần giúp các nhà quản lý ở các đô thị có thể lựa chọn công nghệ phù hợp, ít tốn kém, vẫn đáp ứng nhu cầu bảo vệ nguồn nước./.