Đầu tu cho hoạt động văn hoá đến năm 2005


Hà Nội (Ttxvn 9/2/2001)
Theo Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam, dự kiến nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho ngành văn hóa thông tin giai đoạn 2001-2005 khoảng 5.000 tỷ đồng và ngành sẽ huy động thêm nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài từ 2 đến 3 triệu Usd.

Tổng số tiền trên sẽ được ngành đầu tư cho việc bảo tồn di tích lịch sử, các di tích kiến trúc nghệ thuật, bảo tàng mỹ thuật, dân tộc học, làng nghề truyền thống, đào tạo tài năng trẻ về âm nhạc và múa, xây dựng các khu vui chơi giải trí. Các công trình được đầu tư trong giai đoạn này như Làng Văn hóa Du lịch Việt Nam có tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng; khu di tích Trung ương cục miền Nam ở Tây Ninh với vốn đầu tư 200 tỷ đồng; trường quay phim ở Cổ Loa có vốn đầu tư 150 tỷ đồng; trung tâm kỹ thuật điện ảnh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với vốn đầu tư 120 tỷ đồng và khu di tích Chiến khu Việt Bắc có vốn đầu tư 180 tỷ đồng.

Ngoài ra, một số công trình khác cũng sẽ được đầu tư để hoàn thành trước năm 2010, nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long như Trung tâm Điện ảnh-bảo tàng động về nghệ thuật sân khấu, khu di tích Văn Miếu, khu di tích thành cổ Hà Nội, tượng đài Lý Công Uẩn, khu di tích Hoa Lư- Ninh Bình, trung tâm Văn hóa thiếu nhi Hà Nội tại rạp Kim Đồng.

Bộ Văn hóa Thông tin cũng đã đưua ra những chỉ tiêu và chương trình hành động cụ thể trong giai đoạn 2001 đến 2005. Về chỉ tiêu phấn đấu mỗi năm có khoảng 7 lượt người xem phim tại rạp và 1,2 lượt người xem biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; tỷ lệ phim truyện Việt Nam được phát trên truyền hình đạt 50%; bản sách bình quân đầu người đạt từ 3,2 đến 3,5. Nhiều chương trình sẽ được ngành đầu tư như chương trình bảo tồn các di sản văn hóa tiêu biểu, xây dựng đời sống văn hóa thông tin ở cơ sở, chương trình phát triển vănhóa các dân tộc thiểu số, chương trình củng cố và phát triển các đoàn nghệ thuật truyền thống, chương trình đào tạo tài năng trẻ văn hóa nghệ thuật./.