Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Mạc Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) Lần Thứ 1


(Ttxvn 8/2/2001)
Sáng 8/2, tại Nhà thờ Tin Lành Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ I (lần thứ 43 theo lịch sử giáo hội) đã khai mạc trọng thể.

482 đại biểu chính thức là các Mục sư, Truyền đạo và các tín đồ được bình chọn từ các chi hội và 278 đại biểu dự thính đã về dự.

Đến dự có Giáo sư Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ; các ông Trần Đông Phong, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Thành Long, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc San, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tôn giáo các tỉnh từ Quảng Trị đến Cà Mau; Mục sư đại diện Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) và đại diện các tôn giáo khác.

Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần này có nhiệm vụ thông qua Hiến chương mới của Hội Thánh, được soạn thảo trên cơ sở kế thừa các Điều lệ, Hiến chương trước đây, tôn trọng truyền thống dân tộc, đời sống xã hội, phù hợp với Hiến pháp và luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đại hội đồng cũng sẽ thảo luận xác định đường hướng, chương trình, phương tiện hành đạo, nguyên tắc xây dựng và điều hành hoạt động của Giáo hội với phương châm "sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc" và bầu ra Ban Trị sự của Tổng Liên hội.

Ông Lê Quang Vịnh, Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ và ông Trần Đông Phong, thay mặt Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát biểu chúc mừng quý vị chức sắc và tín hữu đạo Tin Lành; khẳng định sự cảm thông, tôn trọng và ủng hộ của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với nguyện vọng của các vị chức sắc cùng đồng bào theo đạo Tin Lành miền Nam tổ chức Đại hội lần này để xây dựng giáo hội theo tôn chỉ, mục đích và đường hướng hoạt động "sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và Dân tộc"; tin tưởng các vị Mục sưu, Truyền đạo cùng đồng bào tín hữu đạo Tin Lành sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân, thiện chí, thành tâm và truyền thống yêu nước, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Đại hội tiếp tục làm việc đến hết ngày 9/2/2001./.