Công bố ba Pháp lệnh: Thủ đô HN, thu viện, bảo vệ bí mật Nhà nướcHà Nội (Ttxvn 14/2/2001)
Ngày 13/2, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố ba Pháp lệnh mới là Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội, Pháp lệnh thưu viện và Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

Ba Pháp lệnh này đã được ủy ban Thường vụ quốc hội thông qua ngày 28/12/2000 và được Chủ tịch nước Trần Đức Lương ký lệnh công bố ngày 11/2/2001.

Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến Thăng Long-hà Nội. Nội dung Pháp lệnh có 7 chương, 28 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 3/2/2001.

Pháp lệnh Thư viện gồm 7 chương, 31 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2001. Việc ban hành Pháp lệnh Thưu viện nhằm xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện; đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện.

Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước gồm Lời mở đầu, 5 chương, 22 điều, có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2001. Pháp lệnh này thay thế cho Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28/10/1991. Pháp lệnh được ban hành để nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân trong nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./