435 tỷ cho hoạt động dân sốHà Nội (Ttxvn 19/2/2001)
Năm 2001, Nhà nước sẽ đầu tư 435 tỷ đồng cho chương trình dân số.

Số tiền này nhằm giúp ủy ban quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình nâng cao chất lượng thông tin, dữ liệu dân cư và năng lực quản lý; chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình; nghiên cứu những vấn đề liên quan chất lượng dân cư; lồng ghép dân số với phát triển bền vững và tăng cường đưa dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến những vùng khó khăn.

Năm 2000, chiến dịch " Tăng cường đưa dịch vụ sức khỏe sinh sản-kế hoạch hóa gia đình đến vùng khó khăn" đã giúp hàng nghìn phụ nữ được hưởng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, làm mẹ an toàn và phòng, chống viêm nhiễm đường sinh sản. Số người thực hiện các biện pháp tránh thai lên tới trên 3 triệu người./.