Việt Nam tích cuc phát triển năng luong mới bảo vệ môi truòngHà Nội (Ttxvn 28/1/2001)
Việt nam đang cố gắng đẩy mạnh việc hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch, phát triển và sử dụng các nguồn nhiên liệu mới ít tác động đến môi trường, thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết.

Thời gian vừa qua, Bộ đã tư vấn cho Chính phủ nhiều chính sách môi trường tạo điều kiện để phát triển nguồn nhiên liệu mới, sạch hơn như ban hành tiêu chuẩn giới hạn các chất gây ô nhiễm trong khí thải; thông qua các biện pháp cưỡng chế như thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính và tiến tới truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, tổ chức vi phạm nặng hoặc vi phạm nhiều lần tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; nghiên cứu áp dụng các biện pháp kinh tế dựa trên nguyên tắc " Người gây ô nhiễm phải trả tiền đầu tư khắc phục ô nhiễm"; áp dụng các chính sách hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường lớn , trong đó có việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về hàm lượng chì và hyđro-cacbon thơm trong xăng, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành về nhập Fo và buộc các doanh nghiệp thay thế Fo 3% S bằng Fo 1,5% S v.v.

Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện chương trình, giải pháp tiết kiệm năng
lượng quốc gia; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược sản xuất sạch, trong đó chú trọng đến vấn đề tiết kiệm năng lượng như sử dụng khí đốt tự nhiên làm nhiên liệu, dùng cho cả các phương tiện giao thông vận tải ; khuyến khích phát triển các nguồn nhiên liệu mới và đưa vào sử dụng các nguồn nhiên liệu sạch; hỗ trợ về thuế, giá đối với việc nhập khẩu và sử dụng các phương tiện giao thông tiêu hao ít năng lượng, sử dụng năng lượng sạch thay thế các loại nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Một số bộ ngành cơ quan liên quan đang thí điểm thực hiện
chương trình sử dụng xăng không pha chì; giảm sử dụng các nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường.

Năm 2000 Việt Nam ước tiêu thụ nhiên liệu tương đương khoảng 1,5 triệu tấn dầu và lượng khí thải ra môi trường gần 113.696 tấn Co2 quy đổi. Năng lượng hàng năm tăng khoảng 11%, riêng ngành giao thông vận tải từ năm 1990 đến 1998 sử dụng nhiên liệu tăng 2 lần về xăng và 3 lần về dầu./.