UNDP giúp Tổng cục Du lịch điều chỉnh Quy hoạch Du lịchHà Nội(Ttxvn 2/1/2001)
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc(Undp) vừa tài trợ 232.000 Usd cho Tổng Cục Du lịch Việt Nam để thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch Tổng thể Phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010.

Quy hoạch phát triển trên đã được lập từ năm 1995. Hiện một nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế đang phối hợp điều chỉnh lại. Các chuyên gia cũng sẽ đề ra các chỉ số biến đổi cho các điểm và khu du lịch để đánh giá tác động của du lịch đối với những tài nguyên thiên nhiên và văn hóa.

Ông Robert Glofcheski, Quyền Đại diện Thường trú Undp cho rằng, các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam là một di sản quí giá và là yếu tố thu hút quan trọng đối với khách du lịch. Quy hoạch được điều chỉnh này sẽ đặc biệt lưu ý tới việc tạo cơ hội kinh doanh du lịch cho các vùng kinh tế khó khăn, phát triển các doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ và một số vấn đề khác và chú ý đến khía cạnh tạo việc làm, đặc biệt ở các vùng nông thôn và miền núi, để đảm bảo cho các cộng đồng địa phương cũng được hưởng thụ lợi ích du lịch./.