Tuyển sinh đào tạo sau đại học bằng ngân sách nhà nước


Tuyển 360 Lưu Học Sinh Đi Đào Tạo Sau Đại Học Tại Nước NgoàiHà Nội (Ttxvn 3/1/2001)
Năm 2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch tuyển 360 lưu học sinh đi đào tạo sau đại học tại nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước.

Trong đó có 200 tiến sĩ, 100 thạc sĩ và 60 thực tập sinh khoa học.

Đối tượng đào tạo và bồi dưỡng là các giảng viên, cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý khoa học kỹ thuật đang công tác tại các
trường đại học trọng điểm, các viện nghiên cứu đầu ngành, các phòng thí nghiệm trọng điểm và hai khu công nghệ cao ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những đối tượng này trước khi dự tuyển phải cam kết sau khi kết thúc quá trình học tập ở nước ngoài, sẽ trở về phục vụ tại cơ sở đã cử đi học, hoặc làm việc theo yêu cầu của Nhà nước.

Các lưu học sinh đang học tập và nghiên cứu ở nước ngoài thuộc diện xuất sắc, sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét cho đào tạo tiếp ở trình độ cao hơn./.