Thuê bao Internet ở Việt Nam tăng 260%Hà Nội (Ttxvn 19/1/2001)
Theo Tổng cục Bưuu điện Việt Nam, tính đến nay, trong cả nước đã có 120.000 số thuê bao internet, tăng hơn 260% so với năm 1999.

Năm 1999, Việt Nam có 44.000 thuê bao.

Trong tổng số thuê bao hiện có, Công ty Điện toán và truyền số liệu có76.500 thuê bao chiếm trên 63% thị phần này, FPT có trên 30.300 thuê bao, Net Nam có 5.700 thuê bao và Sài gòn Postel 8.703 thuê bao.

Dự kiến, năm 2001, tốc độ phát triển Internet ở Việt Nam sẽ tiếp tục giữ mức độ tăng trưởng này./.