Thêm 5.443 doanh nghiệp mới ở TP Hồ Chí MinhHà Nội (Ttxvn 9/1/2001)
Năm 2000, năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh có 5.443 doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động với tổng vốn 6.500 tỷ đồng, tăng 130% về số doanh nghiệp và 70% về số vốn so với năm trước.

Các doanh nghiệp mới thành lập hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, nhà hàng khách sạn 56%, công nghiệp chế biến 15%, xây dựng 7%, giao thông vận tải 3%.

Ngoài ra, còn có 8.565 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đăng ký thay đổi kinh doanh, bổ sung ngành nghề và tăng vốn trên 3.000 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai một số biện pháp về thủ tục đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh...nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, đồng thời xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh./.