Thành lập Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (VDIC)


Hà Nội(Ttxvn 5/1/2001)
Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam (Vdic) vừa chính thức khai trương tại Hà Nội nhằm thúc đẩy việc sử dụng và tiếp cận kiến thức về phát triển để nâng cao hiệu quả của các chương trình phát triển ở Việt Nam.

Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam ra đời là sáng kiến hợp tác của Ngân hàng Thế giới (Wb) và các cơ quan hỗ trợ phát triển chính thức hiện đang hoạt động ở Việt Nam.

Đây là một trong những trung tâm đào tạo từ xa của Việt Nam nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách Việt Nam, các nhà nghiên cứu và chuyên gia có thể gặp gỡ với các đối tác của mình ở các nước khác để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Qua các khóa học tương tác được phát sóng đến Việt Nam cùng một loạt các trang thiết bị và dịch vụ hiện đại, Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam cho phép tiếp cận với tri thức và thông tin mới nhất về phát triển hiện có trên thế giới./.