NFN trả lời về Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hợp tác nghề cá


Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bà Phan Thuý Thanh, trả lời phóng viên ngày 4 tháng 1 năm 2001:


Đài Tiếng nói Việt Nam: Đề nghị cho biết đánh giá của Việt Nam về việc ký kết Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc bộ nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHND Trung Hoa của Chủ tịch nước Trần Đức Lương vừa qua?

Trả lời:

Phân định Vịnh Bắc Bộ là một nhu cầu khách quan và được hai bên nêu rõ trong thoả thuận năm 1993 về các nguyên tắc cơ bản giải quyết các vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước. Từ năm 1993 đến nay hai bên đã đàm phán về vấn đề phân định Vịnh Bắc bộ để hoàn thành việc phân định trong năm 2000 như đã thoả thuận.

Trong qúa trình đàm phán hai bên dựa vào Công ước Luật biển năm 1982, các nguyên tắc luật pháp quốc tế và tập quán quốc tế được công nhận rộng rãi, tính đến các hoàn cảnh hữu quan trong Vịnh Bắc bộ để thương lượng một cách hữu nghị. Giải pháp đạt được là công bằng thoả đáng đối với cả hai bên, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của cả hai nước và sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên. Hiệp định đã phân định đồng thời biên giới lãnh hải, ranh giới vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước ở trong Vịnh.

Về Hiệp định hợp tác nghề cá trong Vịnh Bắc bộ: Sau 6 vòng đàm phán (từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2000), ngày 25/12/2000, hai bên đã ký Hiệp định hợp tác nghề cá giữa Việt Nam - Trung Quốc trong Vịnh Bắc bộ. Nội dung cơ bản của Hiệp định này gồm những quy định về thiết lập vùng đánh cá chung trong Vịnh Bắc Bộ trong đó hai bên cùng nhau hợp tác bảo tồn và khai thác bền vững nguồn lợi thuỷ sản và một số quy định về hợp tác nghề cá, nghiên cứu khoa học... trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với những quy định liên quan của Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 và thực tiễn quốc tế.