Mở rộng đối tuong không phải nộp thuế VATHà Nội (Ttxvn 19/1/2001)
Theo Bộ Tài chính, năm nay Bộ này sẽ mở rộng đối tượng không phải chịu thuế, thay đổi về thuế suất và khấu trừ thuế một số hàng hóa và dịch vụ trong thuế giá trị gia tăng.

Theo quyết định này, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sẽ bao gồm thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tưu xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được; máy bay, dàn khoan, tàu thủy thuê của nước ngoài; thiết bị và vật tư cần thiết để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí; phụ tùng, khí tài máy bay, thiết bị đặc chủng chuyên dùng cho máy bay (loại trong nước chưa sản xuất được).

Một số hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được chuyển từ đối tượng không chịu thuế thành đối tượng chịu thuế với mức thuế suất 0% như: than đá xuất khẩu, hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt xuất khẩu, dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cho nước ngoài, phần mềm máy tính xuất khẩu. Một số hàng hóa, dịch vụ được điều chỉnh thuế suất từ 10% xuống 5% như than đá, hóa chất cơ bản, vật liệu nổ, đá mài, que hàn, ống thủy tinh trung tính, bình bơm thuốc trừ sâu./.