Khai thông Cầu Hồ Kiều Ii tại biên giới VN-TQ


Hà Nội (Ttxvn 9/1/2001)
Cầu Hồ Kiều Ii, bắc qua sông Nậm Thi ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Lào Cai (Việt Nam) và Hà Khẩu-vân Nam (Trung Quốc) đã được đưa vào sử dụng ngày 8/1/20001.

Cầu Hồ Kiều Ii được khởi công xây dựng ngày 16/9/1999, do cán bộ kỹ su ư hai nước Việt Nam và Trung Quốc hợp tác thiết kế, hợp tác thi công, với ngân sách của Chính phủ 2 nước. Cầu dài 138m, rộng 14m./.