Dưu kiến 50,000 chuyên gia và lao động đi làm việc ở nước ngoài


Hà Nội (Ttxvn 26/1/2001)
Năm 2001, cả nước phấn đấu đưa 50.000 lao động di làm việc có thời hạn ở nước ngoài, ông Trần Văn Hằng, Cục trưởng Cục quản lý Lao động với nước ngoài cho biết nhưu vậy.

Theo ông Hằng, để đạt được mục tiêu đề ra, cần phải mở rộng hơn nữa quy mô cung ứng lao động sang những địa bàn mới. Các thị trường lao động hiện có như Lào, Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Ly Bi sẽ tiếp tục được ổn định và phát triển. Đồng thời sẽ tập trung nghiên cứu, phát triển thị trường Liên Bang Nga, các
nước Đông Âu, khu vực Đông Nam á, Thái Bình Dương, Trung Đông, Châu Phi và từng bước tiếp cận thị trường Mỹ, Bắc Mỹ.

Nhà nước sẽ bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về xuất khẩu lao động và chuyên gia, trong đó ưuu tiên việc nghiên cứu, sửa đổi một số nội dung Nghị định của Chính phủ về xuất khẩu lao động trong tình hình mới về vấn đề tài chính, bảo hiểm đối với người lao động, đặc biệt chú ý đến việc xử lý các trường hợp vi phạm trong xuất khẩu lao động.

Cục quản lý lao động với nước ngoài sẽ tăng cường phối hợp với các Đại sứ quán, các tổ chức của Việt Nam ở nước ngoài cũng như các cơ quan đại diện và văn phòng nước ngoài ở Việt Nam trong việc nắm bắt thông tin nhu cầu về số lượng lao động, ngành nghề tiếp nhận lao động, về chính sách nhập cư để hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc khảo sát thị trường, ký kết hợp đồng cung ứng lao động. Năm nay, một hệ thống trường dạy nghề, trung tâm đào tạo nguồn lao động xuất khẩu sẽ được thiết lập và xây dựng.

Việc chấn chỉnh, sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, từng bước xây dựng các doanh nghiệp hoạt động có hiểu quả, đủ mạnh để có thể cạnh tranh trên trường quốc tế cũng được chú trọng.

Năm 2000, cả nước đã đưa được gần 31.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 25% kế hoạch và tăng 44,3% so với năm 1999.

Năm qua, Cục quản lý Lao động đã cấp giấy phép mới cho 66 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp được cấp phép hoạt động chuyên doanh lên 159 đơn vị, trong đó có 3 doanh nghiệp tư nhân.

Thời gian qua, đã quy hoạch 24 trường đào tạo công nhân kỹ thuật của Nhà nước và 20 trường dạy nghề và các trung tâm đào tạo của các doanh nghiệp. Các cơ sở này chỉ được phép thực hiện khi có các hợp đồng liên kết đào tạo với các doanh nghiệp ký được hợp đồng cung ứng lao động với nước ngoài. Năm 2000, là năm đầu tiên Cục tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ ở các doanh nghiệp xuất khẩu lao động./.