Xuất khẩu sản phẩm gỗ ở TP Hồ Chí Minh tăngHà Nội (Ttxvn 4/11/2000)
Ước tính năm nay, Thành Phố Hồ Chí Minh xuất khẩu được trên 65 triệu Usd sản phẩm gỗ, tăng khoảng 8% so với năm 1999.

Sản phẩm gỗ của Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất được sang các thị trường Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Australia, Bắc Mỹ và các nước châu Âu khác... Theo đánh giá của các chuyên gia
thương mại, sản phẩm gỗ do Thành phố sản xuất có sức cạnh tranh cao ở nhiều thị trường ngoài nước là do nhờ giá lao động thấp, trình độ tay nghề khéo léo và áp dụng công nghệ tiên tiến.

Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chế biến từ gỗ của Thành Phố Hồ Chí Minh đã đạt được những bước tăng khá lớn. Theo số liệu thống kê, năm 1997 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Thành phố đạt 28,748 triệu Usd, đến năm 1999 đạt 60 triệu Usd.

Sự phát triển của ngành chế biến gỗ ở Thành phố còn thể hiện ở tốc độ gia tăng số lượng cơ sở chế biến gỗ. Năm 1998, Thành phố có 129 cơ sở chế biến gỗ và hiện nay là 176 cơ sở. Ngành chế biến gỗ ở đây đã giải quyết việc làm cho gần 22.700 lao động, không kể lao động thời vụ.


Điều quan trọng là trong mấy năm gần đây, các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Thành Phố Hồ Chí Minh đã phát triển ngành theo hướng hạn chế sử dụng gỗ rừng tự nhiên, tăng việc sử dụng gỗ nguyên liệu nhập khẩu, gỗ rừng trồng và gỗ tận dụng. Một số nhà chế biến gỗ đã bước đầu tiếp cận được quy trình khai thác và chế biến gỗ theo phương thức và tiêu chuẩn hiện đại của thế giới thông qua việc xây dựng quy trình sản xuất gắn kết với môi trường. Nếu như năm 1996, trong tổng số 330.000 m2 gố nguyên liệu chế biến được sản xuất từ nguồn gỗ rừng tự nhiên và rừng trồng, thì đến năm 2000, số gỗ nguyên liệu nhập khẩu để chế biến chiếm khoảng 41,1% tổng số nguyên liệu chế biến./.