Vinatex du kiến xuất khẩu 200 triệu vào thị trường Hoa Kỳ


Vinatex Sẽ Xuất Khẩu 200 Triệu Usd Hàng Dệt May Sang Mỹ


Hà Nội (Ttxvn 12/12/2000)

Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex) dự kiến năm 2001 sẽ xuất sang thị trường Mỹ khoảng 200 triệu Usd hàng dệt may.

Để đạt được mục tiêu trên, Vinatex đã đề ra 4 giải pháp là tự lực sản xuất các sản phẩm dệt may theo năng lực sản xuất sẳn có; kết hợp sản xuất với các doanh nghiệp châu á đã quen thị trường Mỹ; chuẩn bị dự án liên doanh với các nhà sản xuất và nhập khẩu Mỹ; chấp nhận dự án 100% vốn đầu tư của công ty Mỹ hoặc nước ngoài sản xuất hàng mang xuất xứ Việt Nam.

Vinatex cho biết, năm 2000, Mỹ đã tiêu thụ khoảng 60 triệu Usd hàng dệt may Việt Nam. Trong đó chủ yếu là hàng của các công ty dệt Thành Công, dệt Thắng Lợi, dệt Huế, dệt Hà Nội, may Việt Tiến./.