Viet Nam xuất khẩu 600.000 tấn cà phê


Hà Nội (Ttxvn 30/11/2000)

Theo Tổng cục Thống kê, 11 tháng qua cả nước đã xuất khẩu 600.000 tấn cà phê, thu về khoảng 450 triệu Usd.

Do giá Cà phê xuống thấp, nên mặc dù sản lượng cà phê xuất khẩu trong thời gian qua tăng khá (46,7%) nhưng giá trị thu về chỉ bằng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giao cho các doanh nghiệp tạm trữ 60.000 tấn cà phê chờ xuất khẩu. Hiện có 5 doanh nghiệp được giao tạm trữ cà phê là Đắc Lắc, Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai và Tổng công ty cà phê Việt Nam. Thời gian tạm trữ bắt đầu từ 15/11/2000 đến hết 31/1/2001. Nhà nước hỗ trợ lãi suất cho những lo cà phê mua tạm trữ trong thời gian này. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện kể từ ngày mua đến hết 15/5/2000. Khi hết thời hạn tạm trữ theo quy định, các doanh nghiệp được chủ động đưa cà phê vào lưuu thông./.