Trên 400 doanh nghiệp Việt kiều đang hoạt động tại Việt NamHà Nội(Ttxvn 30/11/2000)

Hiện nay có khoảng trên 400 doanh nghiệp Việt Kiều đang hoạt động tại Việt Nam theo Luật đầu tư trong nước, với tổng số vốn khoảng 400 tỉ đồng, tập trung vào lĩnh vực dịch vụ như xuất nhập khẩu, môi giới, quảng cáo, du lịch.

Ngoài ra còn có khoảng 50 dự án với tổng số vốn 200 triệu USD được đầu tư theo Luật đầu tưu nước ngoài.

Hiện có khoảng 2,7 triệu người Việt Nam định cưu tại trên 100
nước và vùng lãnh thổ, trong đó nhiều nhất là ở Mỹ, khoảng hơn 1 triệu người. Trong số đó có khoảng 400.000 người có trình độ đại học và sau đại học, đang giữ các chức vụ chủ chốt hoặc làm việc trong các ngành kinh tế, kỹ nghệ cao của các nước tiên tiến. Đại đa số trí thức Việt kiều có trình độ cao đều mong muốn có cơ hội tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Hàng năm, có khoảng 200 trí thức, nhà khoa học về nước giảng dạy hoặc tư vấn cho các đề án trong nước.

Trung bình hàng năm lượng kiều hối gửi về giúp đỡ thân nhân trong nước qua đường ngân hàng là khoảng 1,2 tỉ USD.

Hiện Nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách, biện pháp ưu đãi đối với Việt kiều như việc miễn thuế cho họ khi chuyển tiền về nước, ưuu đãi về giá vé máy bay, ưuu đãi về đầu tư, một số chính đối với người Việt Nam ở nước ngoài... Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý để thành phố Hồ Chí Minh thí điểm cho Việt Kiều được mua nhà và sở hữu nhà. Sắp tới việc mời giáo viên là Việt kiều về nước giảng dạy cũng nhưu việc mời vận động viên về nước thi đấu cũng sẽ được thực hiện.

Theo ông Nguyễn Đình Bin, Chủ nhiệm ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, những chính sách và biện pháp Nhà nước đang thực hiện không những thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước là coi đồng bào định cưu ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt nam mà còn có tác động khuyến khích Việt Kiều hướng về quê hương, ngày càng gắn bó với quê hương./.