Năm 2000 xóa được 300.000 hộ gia đình nghèo
Hà Nội(Ttxvn 18/12/2000)
Theo Bộ lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 300.000 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước từ trên 13,1% vào đầu năm 2000 xuống còn 11% hiện nay.

Thời gian qua, Nhà nước đã thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống nhân dân, nhất là người nghèo. Nhà nước có những chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin.... góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của nhân dân, đặc biệt những vùng có nhiều khó khăn. Các địa phương trong cả nước đã tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất và đời sống; bảo đảm an ninh lương thực; hỗ trợ để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Năm 2000, các dự án của Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo đã được triển khai rộng khắp trên cả nước. Đã có hơn 2.000 xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới đã được xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, với tổng kinh phí trên 930 tỷ đồng.

Gần 421 nghìn hộ nghèo đã được vay vốn tín dụng ưu đãi với tổng kinh phí gần 2.200 tỷ đồng. Trên 47.000 hộ được định canh, định cư; 15.000 hộ được chuyển đến vùng kinh tế mới sinh sống và đã có gần 6.000 hộ di dân tự do được ổn định cuộc sống. Ngoài ra, còn có hơn 10.000 hộ là đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ về kinh tế.

Năm 2000, ngân sách trung ương dành cho Chương trình là 1.012 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 400 tỷ và vốn của Ngân hàng phục vụ người nghèo ước khoảng 5.000 tỷ đồng. Nhiều Bộ, ngành, tổng công ty đã tình nguyện giúp các các địa phương nghèo khoảng 50 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng.

Theo đánh giá của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mặc dù năm 2000, chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả đáng kể, tuy nhiên tỷ lệ hộ đói nghèo vẫn còn ở mức cao. Các hộ này tập trung ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai. Đặc biệt, tỷ lệ tái nghèo vẫn còn nhiều. Các dự án xây dựng hạ tầng, hướng dẫn người nghèo cách làm ăn triển khai còn chậm so với tiến độ kế hoạch...

Năm 2001, là năm áp dụng chuẩn nghèo mới, tăng gấp 1,5 lần so với chuẩn cũ. Theo chuẩn này, cả nước có khoảng 2,8 triệu hộ nghèo, chiếm 17% số hộ của cả nước. Bộ lao động đề ra mục tiêu năm 2001 giảm tỷ lệ này xuống còn 15%, tương ứng với 300.000 hộ nghèo.

Để đạt mục tiêu này, Chính phủ sẽ sớm phê duyệt Chương trình Quốc gia xóa đói giảm nghèo giai đọan 2001-2005. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người nghèo như hỗ trợ về tín dụng , y tế, giáo dục, hỗ trợ đất, nhà ở, tưu liệu sản xuất, hỗ trợ đồng bào dân tộc các xã đặc biệt khó khăn.

Các dự án đầu tưu cơ sở hạ tầng cho các xã nghèo; hướng dẫn người nghèo cách làm ăn, chuyển giao công nghệ; định canh di dân kinh tế mới; văn hóa thông tin; nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo; xóa cầu khỉ ở đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ được thực hiện.

Dự kiến, kinh phí đầu tư cho chương trình năm 2001 khoảng 1.841,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương khoảng gần 1.583 tỷ đồng./.