Luật kinh doanh Bảo hiểm và Luật phòng chống ma tuýHà Nội (Ttxvn 29/12/2000)
Ngày 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Luật phòng, chống ma túy và Luật kinh doanh bảo hiểm- hai bộ luật đã được Quốc hội thông qua ngày 9/12/2000 tại kỳ họp thứ 8, quốc hội khóa 10.

Luật kinh doanh bảo hiểm có 9 chương, 129 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Luật được ban hành nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế-xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Luật phòng, chống ma túy có 8 chương, 56 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2001. Việc ban hành luật này nhằm phòng, ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, một tệ nạn có hiểm họa lớn cho an toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia./.