Dự án "phục hồi và nâng cấp đê biển miền Bắc Việt Nam"Hà Nội (Ttxvn 8/12/2000)
Hội nghị tổng kết dự án "phục hồi và nâng cấp đê biển miền Bắc Việt Nam" vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Sau gần 5 năm thực hiện dự án với tổng số vốn trên 41,5 triệu Usd do tổ chức Pam tài trợ, đến nay, 21 tuyến đê xung yếu nhất thuộc 5 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã được nâng cấp, các hạng mục công trình đã hoàn thành từ 74 đến 89% khối lượng công việc.

Trên 1,7 triệu người và 195.000 ha trong vùng dự án được bảo vệ sau khi đê được nâng cấp. Diện tích sản xuất tăng trên 7.310 ha, diện tích tăng vụ 8.655 ha, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 3.400 ha... Gần 420.000 lượt người ở 21 huyện, thị thuộc 5 tỉnh trong vùng dự án có việc làm và tăng thu nhập, trên 1.200 người được đào tạo kỹ thuật và kỹ năng quản lý dự án. Cùng với việc đắp đê, hàng nghìn héc ta cây chắn sóng đã góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường sinh thái các vùng ven đê.

Đây là dự án phục hồi và nâng cấp để biển cuối cùng của Việt Nam do Pam tài trợ với sự đóng góp của các nước Đan Mạch, úc và Hà Lan. Năm 1999, dự án Pam phục hồi, nâng cấp hệ thống đê biển cho các tỉnh từ Quảng Nam đến Nghệ An đã hoàn thành.

Nhân dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho ngài Julian Lefere, Giám đốc chương trình
lương thực thế giới tại Hà Nội./.