Doanh nghiệp Việt Nam và EU tìm hiểu khả năng hợp tácHà Nội (Ttxvn 30/11/2000)

Đại diện của trên 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng Eu và Việt Nam đã tham dự cuộc gặp lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, với chủ đề Asia-interprise, từ 29/11 đến 1/12.

Phòng thương mại Versailles và Phòng thương mại, công nghiệp Pháp tại Hà Nội đã tổ chức cuộc gặp này. Asia-interprise là một phần trong chương trình Asia-invest của Eu.

Tại cuộc gặp này, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trao đổi, tìm hiểu đối tác, những khả năng hợp tác đầu tư với các bạn hàng từ Eu, đặc biệt là Pháp, Italy và Bỉ. Và ngược lại các doanh nghiệp châu Âu cũng có thể tìm hiểu cơ hội hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Chương trình Asia-invest của Eu đã đã sẵn sàng một khoản tài trợ khoảng nửa triệu Euros để giúp các doanh nghiệp Việt Nam đào tạo cán bộ và giúp họ kỹ năng thu hút bạn hàng Eu.

EU cũng đã giúp Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như giúp khảo sát di sản đô thị, giúp trẻ em đường phố hòa nhập cộng đồng, nước sạch./.