Điện Mừng Tổng thống George Bush
Hà Nội (Ttxvn 15/12/2000)

Ngày 15/12/2000, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi điện chúc mừng đến Ông George Bush, nhân dịp ông được bầu làm Tổng thống thứ 43 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ./.