Đan Mạch tài trợ 3,5 triệu USD chương trình chăm sóc sức khoẻHà Nội (Ttxvn 8/12/2000)
Hội chữ thập đỏ Đan Mạch vừa tài trợ khoảng 3, 5 triệu Usd cho giai đoạn 3 của chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu, sẽ
được triển khai ở 8 tỉnh .

ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, Hội chữ thập đỏ Đan Mạch đã hỗ trợ Hội chữ thập đỏ Việt Nam thực Lắc, Sóc Trăng. Chương trình đã mở được 340 lớp Đào tạo cán bộ chữ thập đỏ các cấp, giáo dục sức khỏe cho 65.500 lượt người, xây dựng 25 trạm y tế xã phường, 60 nhà trẻ mẫu giáo, hơn 3490 giếng nước hiện chương trình cho 4 tỉnh Thái Bình, Lào Cai, Đắc các loại; thành lập 32 câu lạc bộ các bà mẹ sức khỏe, 53 nhóm tiết kiệm tín dụng, Quỹ hội chữ thập đỏ và vốn tín dụng cho chăm sóc dinh dưỡng trẻ em./.