Đàm phán cấp Chính phủ VN - TQ về biên giới, lãnh thổHà Nội (Ttxvn 15/12/2000)
Những vấn đề thực chất liên quan đến phân định Vịnh Bắc bộ đã cơ bản hoàn tất tại cuộc gặp giữa hai đoàn đàm phán cấp Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc, tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14/12/2000, tại Hà Nội.

Đoàn đàm phán cấp Chính phủ của Việt Nam về biên giới, lãnh thổ do trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng làm Trưởng đoàn và đoàn đàm phán cấp Chính phủ Trung Quốc về biên giới, lãnh thổ do trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị trưởng đoàn.

Tại cuộc đàm phán, trên cơ sở những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán phân định Vịnh Bắc Bộ thời gian qua, hai bên tập trung thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành công việc phân định, tiến tới ký Hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ trong năm 2000 như thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngày 15/12, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên đã tiếp Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị./.