Bỉ giảm 75% nợ cho Việt Nam(Ttxvn 8/12/2000)
"thỏa thuận đặc biệt giữa Chính phủ Vương quốc Bỉ và Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc giảm nợ của Cộng hòa xã họi chủ nghĩa Việt Nam đối với Vương quốc Bỉ và tài trợ các dự án tại Việt Nam" vừa được ký kết tại Hà Nội.

Đây là lần thứ hai Chính phủ Vương quốc Bỉ tiến hành giảm nợ cho Việt Nam.

Theo thỏa thuận được ký kết, Bỉ sẽ thực hiện xóa nợ cho Việt Nam khoảng 21,8 triệu Usd, tương đương với 75% tổng số dư nợ. Phần nợ 25% còn lại, tương đương 7,28 triệu USD sẽ được chuyển đổi thành viện trợ để Việt Nam lập một quỹ đối ứng, sử dụng cho các dự án được Vương quốc Bỉ viện trợ trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển giữa hai nước giai đoạn 2001-2003.

Các lĩnh vực mà Chính phủ Bỉ ưu tiên viện trợ theo chương trình hợp tác song phương là xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông thôn, cải cách hành chình, y tế và giáo dục..../.