Việt Nam ủng hộ Khoá họp đặc biệt về trẻ em của LHQ(Ttxvn 16/11/2000)

Ngày 15/11, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã xem xét đề mục 42 có liên quan đến việc chuẩn bị cho Khóa họp đặc biệt về trẻ em của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhằm kiểm điểm việc thực hiện Tuyên bố và Chương trình hành động vì trẻ em của Hội nghị thượng đỉnh năm 1990.

Phát biểu về đề mục này, Đại sứ Nguyễn Thành Châu, Trưởng đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc khẳng định Việt Nam ủng hộ dự thảo nghị quyết được Đại hội đồng thông qua về đề mục này và cam kết sẽ tham gia tích cực vào qúa trình chuẩn bị để đưa Khóa họp đặc biệt về trẻ em đến thành công.

Đề cập đến quan điểm của Việt Nam liên quan đến nội dung và phương pháp kiểm điểm qúa trình thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em trong 10 năm qua, Đại sứ nhấn mạnh đến yêu cầu kiểm điểm kết qủa thực hiện Công ước về quyền trẻ em và cho rằng cần phải đánh gía các chính sách nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền lợi của trẻ em trong tổng thể các chính sách và nỗ lực phát triển kinh tế của từng nước, cũng như trên phạm vị khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa dặt ra nhiều thách thức to lơn như hiện nay, cần tìm ra cách thức hữu hiệu để giúp các nước đang phát triển duy trì, củng cố những thành tựu đạt được và hướng tới thế kỷ 21.