TT Phan Văn Khai dự HN CC ASEAN không chính thức về tới Hà Nội


Hà Nội (Ttxvn 27/11/2000)

Ngày 26/11, Thủ tướng Phan Văn Khải và các thành viên trong Đoàn Việt Nam đi dự Hội nghị cấp cao Asean không chính thức đã về đến Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kết quả Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên nhấn mạnh: Thông qua Hội nghị cấp cao Asean không chính thức lần thứ 4, các Hội nghị Asean + 3 và Asean + 1, các vị Nguyên thủ và Thủ tướng các nước thành viên Asean đã thống nhất nhận định về những thách thức trong phát triển đang được đặt ra đối với tổ chức và khu vực; đồng thuận về những nỗ lực cao nhằm tập trung trợ giúp các nước thành viên mới gồm Lào, Campuchia, Myanma và Việt Nam, khắc phục sự tụt hậu, ưuu tiên phát triển công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện các Dự án đã thoả thuận, nhất là Chương trình hành động Hà Nội, nhằm nhanh chóng xây dựng Đông Nam á thành khu vực kinh tế năng động tiến kịp trào lưu phát triển chung. Theo đó, Hội nghị đã có sự đồng thuận và thống nhất về nhiều nội dung và giải pháp:

Thứ nhất, các nhà lãnh đạo Asean đã nhất trí cao là tại Hội nghị cấp cao lần thứ Vii được tổ chức tại Bruney trong năm tới, Asean sẽ kiểm điểm giữa kỳ việc thực hiện Chương trình hành động Hà Nội và đề ra các biện pháp tiếp theo để biến Chiến lược phát triển của Asean thành hiện thực. Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo Asean đã nêu rõ quyết tâm thực hiện các Chương trình, dự án phát triển chung đã được cam kết như: Thành lập khu vực mậu dịch tự do (Afta), khu vực đầu tư Asean (Aia)... đồng thời thoả thuận một số Chương trình hợp tác quan trọng, mới nhất là ký Hiệp định khung về phát triển công nghệ thông tin e-asean, xúc tiến xây dựng các hệ thống đường giao thông xuyên á gồm cả đường sắt, đường bộ, và đường thuỷ. Các Chương trình này tập trung phát triển lưu vực sông Mê Công nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước trong khu vực và giữa Asean với thế giới.

Thứ hai là, các nhà lãnh đạo Asean một lần nữa đề cao quyết tâm củng cố đoàn kết theo tinh thần Hội nghị cấp cao Vi Hà Nội" Đoàn kết, hợp tác vì hoà bình và phát triển đồng đều". Hơn bao giờ hết, các nước Asean càng cần tăng cường tình đoàn kết, trợ giúp nhau, cùng ra sức thúc đẩy liên kết kinh tế có hiệu quả, nhất là giúp các thành viên mới phát triển và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Các nhà lãnh đạo Asean đã nhấn mạnh sự cần thiết kiên trì các nguyên tắc truyền thống của Asean là đồng thuận và không can thiệp nội bộ. Trên cơ sở đó, Asean đã và sẽ tạo được tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trên Diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao vai trò của tổ chức Asean trong giải quyết các vấn đề của khu vực và quốc tế.

Thứ ba là về quan hệ của Asean đối với bên ngoài, cùng trong dịp này, các Hội nghị 10+3 và 10+1 đã thành công tốt đẹp, khẳng định mong muốn chung của các nước đối thoại Đông Bắc á trong việc hợp tác và trợ giúp các nước Asean kém phát triển hơn, phối hợp để tiếp tục khắc phục các khó khăn về kinh tế, tài chính, không để xảy ra khủng hoảng mới. Điều đáng chú ý là ý
tưởng về hình thành một không gian kinh tế Đông á hùng hậu, với sức mạnh của một phần ba dân số thế giới và với Gdp hơn 7.000 tỷ Usd, với tiềm năng to lớn về kinh tế - tài chính-thương mại, khoa học kỹ thuật, du lịch, giao lưu văn hoá đã được nêu ra và trao đổi tại Hội nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Dy Niên cho biết: Ngay tại Hội nghị cấp cao Asean không chính thức lần này, Thủ tướng Phan Văn Khải đã đưa ra hai sáng kiến có giá trị của Việt Nam về tổ chức "tuần văn hoá Asean" và " Hội chợ du lịch văn hoá". Hai sáng kiến này đã được tất cả các nước hoan nghênh và sẽ được triển khai thực hiện qua các Hội nghị chuyên ngành của Asean và Asean + 3 trong thời gian tới. Cùng với việc tham gia đóng góp vào kết quả ba Hội nghị nói trên, Thủ tướng Phan văn Khải còn có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nước Asean và Đông Bắc á, tạo thêm sự hiểu biết, gắn bó và ủng hộ của bè ban đối với Việt Nam trong quan hệ hợp tác phát triển cũng như trên Diễn đàn quốc tế./.