Triển Lãm ảnh Về Nạn Nhân Chất Độc Màu Da Cam


(Ttxvn 11/11/2000)

Ngày 7/11, tại thành phố Lucxembourg, dưới sự bảo trợ của Bộ Hợp tác và Hành động nhân đạo Lucxembourg, Tổ chức Caritas phối hợp với Hội chữ thập đỏ Lucxembourg đã tổ chức triển lãm ảnh về những nạn nhân chất độc màu da cam 25 năm sau chiến tranh ở Việt Nam.

Đây là họat động nằm trong một chương trình phối hợp với Quỹ Caritas Thụy Sĩ về ảnh hưởng lâu dài của chất độc màu da cam tại Việt Nam. Giáo sư, bác sĩ Lê Cao Đài, Giám đốc điều hành Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam thuộc Hội chữ thập đỏ Việt Nam, đã được mời sang tham dự các họat động này. Tổng Giám mục Lucxembourg cũng có mặt.

Đại sứ Việt Nam tại Lucxembourg, bà Tôn Nữ Thị Ninh và Tham tán, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Lucxembourg đã tham dự triển lãm./.