TP Hồ Chí Minh đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 5 Tỷ USDHà Nội (Ttxvn 7/11/2000)

10 tháng đầu năm 2000, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 5.150 triệu USD, tăng trên 38% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 44% tổng kim kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước đã xuất khẩu lượng hàng hoá trị giá 4.270 triệu USD.

Xuất khẩu tăng mạnh nhất là nhóm hàng công nghiệp, tăng gần 50%; hàng hải sản đông lạnh tăng 4,4%. Tuy nhiên xuất khẩu hàng nông sản giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng mặt hàng gạo giảm 27,3%.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tu ư nưuớc ngoài đạt kim ngạch xuất khẩu 880 triệu Usd, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Các đơn vị trong hai khu chế xuất Tân Thuận và Linh Trung có mức tăng hàng xuất khẩu đến gần 40%, còn các đơn vị khác ngoài khu chế xuất có mức tăng 13,6%.

Cũng trong 10 tháng qua các doanh nghiệp thành phố nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 3.151 triệu Usd. Trong đó, nhập khẩu hàng nguyên vật liệu tăng 16,6%, nhập khẩu thiết bị phụ tùng giảm 4,5% và hàng tiêu dùng giảm 2,2% so với cùng kỳ năm
trước./.