Tầm Nhìn Thê Giới Cam Kết Tài Trợ Cho Đà Nẵng(Ttxvn 20/11/2000)

Ông Davit Pumell, đại diện Tổ chức Tầm nhìn thế giới vừa ký kết một bản thỏa thuận với thành phố Đà Nẵng, về việc tổ chức này sẽ tài trợ 181.000 Usd cho địa phương, trong thời gian 3 năm từ 2001 đến 2003.

Số tiền này được cấp cho 3 dự án bắt đầu thực hiện từ năm 2001 bao gồm Chương trình chăm sóc về mắt tại cộng đồng; Chương trình hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em đường phố và dự án phát triển kinh tế hộ tại 4 xã miền núi thuộc huyện Hòa Vang.

Trong năm 2000, tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã tài trợ gần 118.940 Usd cho 4 dự án thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng và nâng cao mức sống cho các xã nghèo trên địa bàn thành phố. Cả 4 dự án này đã hoàn thành vào cuối tháng 10 vừa qua./.