Khu công nghiệp và khu chế xuất TP Hồ Chí Minh(Ttxvn 28/11/2000)

10 tháng đầu năm nay, đã có 122 dự án được cấp phép đầu tư vào các khu công nghiệp-khu chế xuất của thành phố phố Hồ Chí Minh, trong số này có 34 giấy phép đầu tưu nước ngoài với tổng vốn đầu tư 47,32 triệu Usd và 88 dự án đầu tưu trong nước với tổng vốn trên 987,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 27 doanh nghiệp đã sản xuất trong các khu công nghiệp và khu chế xuất xin tăng thêm 91,42 triệu Usd và 80,57 tỷ đồng, đây là số vốn điều chỉnh tăng cao nhất từ trước đến nay.

Như vậy, hiện nay tại các khu chế xuất và khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh có 404 giấy phép đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,043 tỷ Usd và 2.387,8 tỷ đồng.

Trong số 11 khu chế xuất và khu công nghiệp hiện có của thành phố Hồ Chí Minh, 7 khu đã cho thuê được trên 50% diện tích đất. Riêng khu chế xuất Linh Trung 1 đã lấp kín toàn bộ 62ha diện tích hiện có, và đang tiến hành xây dựng khu Linh Trung 2; khu công nghiệp Tân Tạo với tổng diện tích 182ha đã lấp kín 75% và đang được mở rộng nâng tổng diện tích lên 444 ha.

Trong tổng số 404 giấy phép đầu tư được cấp trong các khu này, đã có 251 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, ngày càng đi vào ổn định, giá trị sản xuất đạt mức tăng trưởng 40%/năm; hàng hóa được xuất khẩu đến 50 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới, chủ yếu là Nhật Bản, Eu, Đài Loan và Mỹ... ngoài ra, các khu chế xuất còn là nơi tiêu thụ hơn 80 mặt hàng và khối lượng nông sản lớn từ thị trường nội địa; các doanh nghiệp này đã giải quyết việc làm cho hơn 70.000 lao động. 72 doanh nghiệp khác đang khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng nhà xưởng để sớm đi vào sản xuất kinh doanh.

Để thúc đẩy thu hút đầu tư, Ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố đã tạo mọi thuận lợi cho nhà đầu tư, hỗ trợ các khu công nghiệp chủ động đi tiếp thị, vận động đầu tư ở nước ngoài; đồng thời các công ty phát triển hạ tầng đã tận lực tạo môi trường đầu tư tốt; hỗ trợ, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư sản xuât kinh doanh tốt, tăng vốn đầu tư, tăng diện tích thuê đất, nhập máy móc... để có thể hoạt động ổn định lâu dài.

Song song với việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp cũng quan tâm đến việc thu hút đầu tư trong nước. Hàng loạt dịch vụ miễn phí hỗ trợ doanh nghiệp được các khu công nghiệp thực hiện như tư vấn thiết kế dự án đầu tư mới, mở rộng sản xuất, thủ tục xin giấy phép đầu tư, vay vốn ngân hàng...

Tuy nhiên hoạt động tại các khu công nghiệp và khu chế xuất của thành phố còn một số hạn chế. Hiện còn có 5 khu công nghiệp chưa triển khai được hoặc triển khai chậm do khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng; hạ tầng bên ngoài và nội bộ khu công nghiệp còn kém chất lượng hoặc thiếu đồng bộ nên đã làm chậm tiến độ đầu tư của các công ty phát triển hạ tầng.../.