Hội nghị thực thi Dân chủ, Quyền và Tự do trong không gian Pháp


(Ttxvn 5/11/2000)

Theo phóng viên Ttxvn tại Bamako, Mali, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Tưu pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu đã tham gia Hội nghị quốc tế về thực thi dân chủ, các quyền và tự do trong không gian Pháp ngữ vừa được tổ chức tại Bamako.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã nêu rõ lập
trường quan điểm của Việt Nam về dân chủ và nhân quyền. Ong bác bỏ xu hướng của một số nước tại hội nghị muốn áp đặt quan điểm cho rằng dân chủ đồng nghĩa với đa đảng. Ông khẳng định mặc dù dân chủ là mục tiêu chung và mang tính phổ biến nhưng con đường đi đến dân chủ thì rất đa dạng, không có một mô hình dân chủ duy nhất cho tất cả các nước. Thứ trưởng cũng nêu bật những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong việc thực thi dân chủ trong 55 năm qua và chỉ rõ thực tế ở Việt Nam cho thấy dưới sự lãnh đạo của một đảng duy nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Tham dự hội nghị này có hơn 300 đại biểu của 55 quốc gia, chính phủ các nước thành viên và các nước quan sát viên của tổ chức quốc tế Pháp ngữ, đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ Pháp ngữ./