Cuộc Họp Vòng 3 ủy ban liên hợp về biên giới Việt Nam - Campuchia


Hà Nội (Ttxvn 1/11/2000)

Vòng họp lần thứ 3 giữa Đoàn đại biểu của Chính phủ Việt Nam và Đoàn đại biểu của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trong ủy ban liên hợp về biên giới Việt Nam - Cămpuchia đã khai mạc ngày 31/10/2000, tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu của Chính phủ do ông Trần Công Trục, Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ làm Trưởng Đoàn. Đoàn đại biểu của chính phủ Campuchia do ông Var Kim Hong, Cố vấn của Chính phủ Hoàng gia về các vấn đề biên giới làm Trưởng đoàn.

Tại vòng họp này, hai bên sẽ căn cứ vào các Hiệp ước, Hiệp định về biên giới đã ký trong những năm 80; thỏa thuận đã đạt
được tại hai vòng họp trước của ủy ban liên hợp về biên giới Việt Nam - Campuchia để tiếp tục đàm phán giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn tại về biên giới trên đất liền giữa hai nước. Hai bên cũng sẽ bàn các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đàm phán để thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc giải quyết vấn đề biên giới trước cuối năm 2000, nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, góp phần phát triển mối quan hệ láng giềng thân thiện và tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cuộc họp vòng 3 dự kiến tiếp tục tiến hành đến hết ngày 5/11/2000./.