Trí thức Việt kiều -thế mạnh của Việt Nam

Hà Nội (Ttxvn 26/10/2000)

Hiện nay Việt Nam có khoảng 2,5 triệu Việt kiều đang sống ở nước ngoài, trong đó có có ít nhất vài trăm nghìn người là trí thức, chuyên viên làm việc trong các ngành kinh tế, kỹ nghệ cao của các nước tiên tiến.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, một nhân sĩ Việt kiều nổi tiếng ở Australia đã nhận định như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam ngày 25/10, tại Sydney.

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Hào, trong số vài trăm nghìn đó, có khoảng 10.000 trí thức ngoài 45 tuổi và là những chuyên viên kỹ thuật lão luyện hay những giám đốc điều hành cao cấp ở các
nước công nghiệp.

Tiến sĩ khẳng định những người này dù đã sinh sống ở nước ngoài hàng chục năm nhưng họ vẫn là những người Việt Nam với tâm tư luôn hướng về đất nước. Đại đa số trí thức Việt kiều có trình độ cao đều mong muốn có cơ hội tham gia đóng góp vào
công cuộc xây dựng đất nước và lực lượng trí thức Việt kiều yêu nước hùng hậu này có thể tạo nên những nhịp cầu để Việt Nam dễ dàng thâm nhập kỹ thuật tiên tiến, mở rộng quan hệ kinh tế để chủ động tham gia quá trình toàn cầu hóa.

Tiến sĩ cho biết, trí thức Việt kiều khi về Việt Nam phục vụ
không có trở ngại về ngôn ngữ và với tình yêu quê hương thiết tha, họ sẽ cộng tác dễ dàng với các chuyên viên trong nước để có thể huấn luyện và chuyển giao công nghệ tốt hơn.

Tiến sĩ cũng tỏ ý hy vọng Việt Nam sẽ có thể chế và chính sách cụ thể để thu hút các trí thức Việt kiều có khả năng vào làm việc ở những Hội đồng tư vấn và cố vấn cho những dự án phát triển kinh tế và khoa học công nghệ cụ thể.