TL NFN về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Bill Clinton24/10/ 2000 Trả lời câu hỏi của phóng viên Thời báo Los Angeles Times về "ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Bill Clinton đối với quan hệ Việt Nam-hoa Kỳ",
Người Phát ngôn Bộ ngoại giao, Bà Phan Thúy Thanh cho biết:

Chính sách đối ngoại của chúng tôi là chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng, đa phương hóa quan hệ theo tinh thần Việt Nam muốn làm bạn và đối tác tin cậy với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam và Hoa Kỳ đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1995 trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.

Trong 5 năm qua, quan hệ giữa hai nước đã được cải thiện và có những bước phát triển có ý nghĩa trên nhiều lĩnh vực. Trong quá trình này, Tổng thống Bill Clinton đã có những đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Bil Clinton và hy vọng chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với lợi ích và mong muốn của nhân dân hai nước".

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) về "vấn đề bồi thường những hậu quả do cuộc chiến tranh của Mỹ gây ra ở Việt Nam", Người Phát ngôn Bộ ngoại giao nói rõ:

"những đau khổ và mất mát do cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ gây ra mà nhân dân Việt Nam đã và đang còn phải chịu đựng là rất nặng nề và to lớn. Giải quyết các hậu quả do chiến tranh để lại trong đó có hậu quả của chất độc màu da cam là vấn đề nhân đạo bức xúc. Chúng tôi cho rằng Hoa Kỳ cần thực hiện trách nhiệm tinh thần và đạo lý, góp phần thiết thực vào việc giải quyết hậu quả chiến tranh.

Với truyền thống nhân đạo và hòa hiếu, trong quan hệ với Hoa Kỳ cũng như với các nước đã có thời thù nghịch với Việt Nam, chúng tôi chủ trương tiếp tục hợp tác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-hoa Kỳ ngày càng tốt hơn, đó cũng chính là để giải quyết những hậu quả do quá khứ để lại"./.