NFN BNG về quan điểm nhân quyền của Việt Nam
Trả lời phóng viên nước ngoài ngày 23/10/2000 đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về bức thư của 5 Thượng Nghị sĩ Mỹ (Chuck Robb, John McCain, Barbars Boxer, Dianne Feinstein và Danel Akaka) đề ngày 18/10 gửi Tổng thống Bill Clintn thúc giục Tổng thống " gây sức ép trong tiến trình có ý nghĩa, thực tế và hữu hình về nhân quyền " khi Tổng thống gặp Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khi và các quan chức cao cấp khác, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Phan Thuý Thanh đã nói :


"Nhân quyền là mối quan tâm chung của nhân loại. Mỗi quốc gia đều có trách nhiệm bo vệ những quyền co bản của công dân mình phù hợp với hoàn canh cụ thể của đất nước mình.

Trong nhiều năm qua, nhân dân Việt Nam đã đấu tranh để giành được quyền co bản của con người. Hiện nay, các quyền tự do co bản của con người được ghi trong Hiến pháp, được tôn trọng và bao vệ trên thực tế. Những thành tựu về kinh tế và xã hội trong sự nghiệp đổi mới của Việt Nam 15 năm qua đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện tốt hon quyền công dân của mình.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ W.Clinton tới Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Việc 5 Thượng nghị sỹ Mỹ mới đây gửi thu ư kiến nghị Tổng thống Hoa Kỳ nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam là nhằm gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không phn ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam và trái với xu thế và lợi ích cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Trong khi cùng với phía Hoa Kỳ tiếp tục chuẩn bị để chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ đem lại kết quả tích cực, Việt Nam kiên quyết phản đối những hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, không góp phần thúc đẩyquan hệ giữa hai nước."