THÔNG BÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Theo đề nghị của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cần xác minh thông tin nơi cư trú của các đương sự sau:

Ông Bùi Xuân Mỹ và ông Bùi Xuân Toàn, liên quan đến vụ án “Đòi lại nhà đất cho thuê” với nguyên đơn là ông Lê Quang Hồng, sinh năm 1932, thường trú tại: 08 ngõ Tức Mạc, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đề nghị các ông Bùi Xuân Mỹ và Bùi Xuân Toàn liên hệ với Đại sứ quán, cung cấp thông tin nơi cư trú để nhận thông báo của toà án. Đề nghị các công dân có thông tin của các đương sự trên thì cung cấp cho Đại sứ quán hoặc thông báo cho 2 đương sự trên liên hệ với Đại sứ quán.

Sau 01 tháng kể từ ngày dán Bản niêm yết này, nếu các đương sự nêu trên không liên hệ, Đại sứ quán sẽ lập Biên bản xác nhận gửi về nước để chuyển cho các cơ quan chức năng giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật./.