THÔNG BÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÔ CHÍ MINH

Theo đề nghị của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Đại sứ quán bản án số 990/2023/DS-ST về vụ án dân sự thụ lý số 54/2018/TLST-DS ngày 19/10/2018 về việc Tranh chấp về thừa kế tài sản và thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2100/2023/QĐXXST-DS ngày 12/5/2023 và Quyết định hoãn phiên toà số 6822/2023/QĐST-DS ngày 31/5/2023 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: ông Huỳnh Kim Hoàng, sinh năm 1956. Địa chỉ: 41/1C Nguyễn Quyền, phường 11, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: ông Dương Văn Ngà, sinh năm 1970. Địa chỉ: 41/1C Nguyễn Quyền, phường 11, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, nếu các cá nhân liên quan không đến nhận hồ sơ, thì Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin cho Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.