THÔNG BÁO CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Theo đề nghị của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của Đại sứ quán thông báo số 531/TB-TA về việc mở lại phiên toà xử vụ ly hôn giữa bà Tôn Thị Hiền, địa chỉ: 16212 ECKHART RD BOWIE PG MD 20712 và ông Trịnh Minh Phan, địa chỉ: 50 Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TP. HCM.

          Thời gian mở lại phiên toà như sau: 14 giờ 00 ngày 08/12/2023. Trường hợp các đương sự vắng mặt thì toà sẽ mở lại phiên toà vào 14 giờ 00 ngày 29/12/2023.

          Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, nếu các cá nhân liên quan không đến nhận hồ sơ, thì Đại sứ quán sẽ chuyển thông tin cho Toà án để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.